Sijoitusrahastot LähiTapiola USA Markkina

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Markkina sijoittaa varansa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille kustannustehokkaasti ja laajasti hajauttaen.

Osta helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Markkina on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa varansa Yhdysvalloissa noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Yhdysvalloista. Sijoituskohteena ovat noin 400 markkina-arvoltaan suurinta yritystä kaikilta yhdeltätoista toimialalta: energia, rahoitus, kiinteistöt, kulutustavarat- ja palvelut, päivittäistavarat, perusteollisuus, teknologia, telekommunikaatio, teollisuuspalvelut, terveydenhuolto sekä julkishyödylliset palvelut. Sijoituskohteet painotukset tehdään omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon kvantitatiivisen sijoitusmallin ja analyysien perusteella. Rahaston omaisuudenhoitaja pyrkii kvantitatiivisen mallin avulla saavuttamaan hyvän tuoton matalilla kustannuksilla. Rahaston riskienhallinnassa hyödynnetään sijoitusten tehokasta hajautusta. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-osakerahastot

Tuotto-odotus ja riski