Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Seligson & Co Suomi indeksirahasto

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Suomen osakemarkkinoille indeksirahaston muodossa.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa Osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).


Kuvaus rahastosta

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX Sustainability Finland -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.


Kestävyys sijoitustoiminnassa

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seuraamalla OMX Sustainability Finland Cap GITM –osakeindeksiä. Koska rahasto pyrkii sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa.

Indeksin tuottaa Nasdaq, joka valitsee indeksiin kuuluvat huomioiden yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG). ISS ESG Corporate Rating tuottaa arvioinnin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien omaisuuksien toteutumisesta. Ominaisuuksia arvioidaan toimialoittain ja indeksiin valitaan eri toimialojen parhaat yritykset. Lisätietoja ISS ESG Corporate Rating –metodologiasta löytyy täältä. Ympäristöön ja
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia arvioidaan ESG-luokituksilla.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskejä seuraamalla indeksiä, jonka yhtiöt valitaan muun muassa ympäristö,
sosiaalisten ja hallintotapakriteerien perusteella. Kestävyysriskejä rajataan rahaston seuraamassa indeksissä myös poissulkemalla yrityksiä. Seligson & Co Rahastoyhtiö ei edellytä, että sen hallinnoimissa rahastoissa huomioidaan sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia. Seligson & Co Rahastoyhtiö ei ota huomioon sen hallinnoimien Seligson-rahastojen osalta sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, sillä rahastot hankkivat sijoituskohteensa lähes yksinomaan markkinoilta, siis toisilta sijoittajilta, eivätkä varsinaisesti rahoita sijoituskohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaa.

’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon
ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.