Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Seligson & Co Aasia Indeksirahasto

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille indeksirahaston muodossa.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa Osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).


Kuvaus rahastosta

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.


Kestävyys sijoitustoiminnassa

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seuraamalla Dow Jones Sustainability Asia Pacific –osakeindeksiä. Koska rahasto pyrkii sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Indeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen ESG-luokituksiltaan parhaat yritykset S&P Global ESG –luokituksen perusteella. Luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat keskimääräisesti paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla. Arviointi suoritetaan kerran vuodessa. Lisätietoja S&P Global Corporate Sustainability -arvioinnista löytyy täältä.

S&P arvioi indeksissä olevia sijoituskohteita jatkuvasti myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien kestävyysriskien näkökulmasta. Merkittävissä rikkomuksissa, esimerkiksi ihmisoikeusrikkomusten ja ympäristökatastrofin aiheutuessa, sijoituskohde saatetaan poistaa indeksistä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia arvioidaan ESG-luokituksilla. Lisäksi rahaston seuraamasta indeksistä raportoidaan ympäristöön liittyvien ominaisuuksien osalta indeksituottajan laskemia sijoituskohteiden hiilipäästöihin liittyviä lukuja. Lukuja verrataan myös vastaavan kohdemarkkinan kattavaan indeksiin, jossa sijoituskohdevalinnassa ei huomioida ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvä tekijöitä. Laskentamenetelmät ovat saatavilla täältä.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskejä seuraamalla indeksiä, jonka yhtiöt valitaan muun muassa ympäristö,
sosiaalisten ja hallintotapakriteerien perusteella. Kestävyysriskejä rajataan rahaston seuraamassa indeksissä myös poissulkemalla yrityksiä. Seligson & Co Rahastoyhtiö ei edellytä, että sen hallinnoimissa rahastoissa huomioidaan sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia. Seligson & Co Rahastoyhtiö ei ota huomioon sen hallinnoimien Seligson-rahastojen osalta sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, sillä rahastot hankkivat sijoituskohteensa lähes yksinomaan markkinoilta, siis toisilta sijoittajilta, eivätkä varsinaisesti rahoita sijoituskohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaa.

’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon
ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU
Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten
ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.