Sijoitusrahastot LähiTapiola Osinko

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Sijoituskohteeksi valitaan kohtuullisesti arvostettuja yrityksiä, joiden osinkotuotto on keskimääräistä parempi tai joiden odotetaan kasvattavan osinkoaan.

Osta helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Sijoituskohteeksi valitaan kohtuullisesti arvostettuja yrityksiä, joiden osinkotuotto on keskimääräistä parempi tai joiden odotetaan kasvattavan osinkoaan.

Sijoituskohteena ovat tarkoin valittujen 30–40 yhtiön osakkeet, joiden avulla saavutetaan hyvä hajautus sekä toimialoittain että maantieteellisesti. Hyvään tuottoon pyritään itsenäisellä ja analyyttisella yritysvalinnalla. Indeksi ei ohjaa sijoituskohteiden valintaa. Yrityksiä seurataan tarkasti mm. kassavirran, kannattavuuden sekä taseen rakenteen osalta. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään myös vastuullisuusanalyysi.

Osinko -rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-osakerahastot

Tuotto-odotus ja riski