Sijoitusrahastot LähiTapiola Kehittyvät Markkinat

LähiTapiola

Haluatko olla mukana kehittyvien talouksien muutostrendeissä? Etsitkö ratkaisua, jonka kautta sijoitat hajautetusti maailman kehittyville markkinoille? LähiTapiola Kehittyvät Markkinat on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa kasvualueilla toimiviin yrityksiin.

Osta helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset tehdään kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee kehittyviltä markkinoilta. Vertailuindeksinä käytetään MSCI TR Net Emerging Markets -indeksiä. Indeksit eivät ohjaa osakevalintaa.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu, markkinaindeksiä korkeampi tuotto sekä parempi tuotto-riski -suhde. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja kvantitatiivisten analyysien perusteella. Osakevalinnassa hyödynnetään kohdeyrityksistä tehtyjä vastuullisuusarvioita.

Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-osakerahastot

Tuotto-odotus ja riski