Sijoitusrahastot LähiTapiola Kehittynyt Aasia

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittynyt Aasia on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Se sijoittaa pääasiassa yrityksiin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla tai joiden liiketoiminnasta merkittävä osa Aasian ja Tyynenmeren alueelta.

Osta helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittynyt Aasia on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyillä Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla tai joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Aasian ja Tyynenmeren markkinoilta. Vertailuindeksinä käytetään MSCI AC Asia Pacific Net TR Euro -indeksiä. Indeksit eivät ohjaa osakevalintaa.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu, markkinaindeksiä korkeampi tuotto sekä parempi tuotto-riski -suhde. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja kvantitatiivisten analyysien perusteella. Osakevalinnassa hyödynnetään kohdeyrityksistä tehtyjä vastuullisuusarvioita.

Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin.

Rahastossa on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot sijoitetaan uudestaan kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Tuotto-osuuksille puolestaan jaetaan vuosittain tuottoa, jonka määrän päättää yhtiökokous.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-osakerahastot

Tuotto-odotus ja riski