Sijoitusrahastot LähiTapiola Infra

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Infra sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Rahaston sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, jotka osallistuvat infrastruktuurihankkeisiin tai hyötyvät niistä, omistavat infrastruktuurivarallisuutta tai harjoittavat infrastruktuuriliiketoimintaa.

Osta helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Infra sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Rahaston sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, jotka osallistuvat infrastruktuurihankkeisiin tai hyötyvät niistä, omistavat infrastruktuurivarallisuutta tai harjoittavat infrastruktuuriliiketoimintaa.
Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa julkishyödylliset yhtiöt, infrastruktuuri- ja ympäristökonsultit, kiinteistöyhtiöt,kiinteistöhuollon palveluita ja teknisiä palveluista tarjoavat yhtiöt, lentokenttäyhtiöt, logistiikkayritykset, rakennusyhtiöt, rautatiet, satamat ja tieyhtiöt.

Sijoituskohteina ovat tarkoin valittujen, pääsääntöisesti 30-40 yhtiön osakkeet, joiden avulla saavutetaan hyvä yritys- ja maantieteellinen hajautus. Sijoitukset kohdistuvat useille toimialoille ja maantieteellisille alueille, millä saavutetaan puhdasta toimialarahastoa laajempi hajautus ja pyritään tasaisempaan arvonkehitykseen. Hyvään tuottoon pyritään itsenäisellä ja analyyttisella yritysvalinnalla. Indeksi ei ohjaa sijoituskohteiden valintaa. Yrityksiä seurataan tarkasti muun muassa kassavirran, kannattavuuden sekä taseen rakenteen osalta. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään myös vastuullisuusanalyysi.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-osakerahastot

Tuotto-odotus ja riski