Sijoitusrahastot LähiTapiola Eurooppa Markkina

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Markkina sijoittaa varansa Euroopan osakemarkkinoille kustannustehokkaasti ja laajasti hajauttaen. Tee rahastomerkintä helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Markkina on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa varansa Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Euroopasta. Sijoituskohteita ovat noin 300 markkina-arvoltaan suurinta yritystä kaikilta yhdeltätoista toimialalta: energia, rahoitus, kiinteistöt, kulutustavarat- ja palvelut, päivittäistavarat, perusteollisuus, teknologia, telekommunikaatio, teollisuuspalvelut, terveydenhuolto sekä julkishyödylliset palvelut. Sijoituskohteet painotukset tehdään omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon kvantitatiivisen sijoitusmallin ja analyysien perusteella. Rahaston omaisuudenhoitaja pyrkii kvantitatiivisen mallin avulla saavuttamaan hyvän tuoton matalilla kustannuksilla. Rahaston riskienhallinnassa hyödynnetään sijoitusten tehokasta hajautusta. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-osakerahastot

Tuotto-odotus ja riski