Sijoitusrahastot LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko

LähiTapiola

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko sijoittaa pääosin pohjoismaisten yritysten velkakirjoihin.

Osta helposti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai puhelimitse numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Pähkinänkuoressa

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko rahaston varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisten yritysten velkakirjoihin. Sijoituksia voidaan tehdä myös pankkien sijoitustodistuksiin ja muihin velkakirjoihin. Suurten likvidien velkakirjasijoitusten mahdollistamiseksi ja hajautuksen vuoksi sijoituksia voidaan tehdä myös muiden pohjoisen Euroopan OECD-maiden, kuten Viron, Saksan ja Hollannin yritysvelkakirjoihin sekä alueen valtioiden ja julkisyhteisöjen lainoihin. Rahaston korkoriski on pääsääntöisesti 1-6 vuotta.

Pohjoinen Yrityskorko -rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Tavoiteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LähiTapiola-korkorahastot

Tuotto-odotus ja riski