Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Eurooppa Plus

Varainhoito Eurooppa Plus on aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku. Salkku painottuu nimensä mukaisesti eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin. Eurooppalaisen yhtiövalintojen kautta lisäksi lisähajautusta ja tuottopotentiaalia saadaan myös amerikkalaisista yhtiöistä sekä sijoitusrahastojen kautta kehittyviltä markkinoilta ja Aasiasta.

Voit varata ajan tapaamiseen tästä, niin pääset juttelemaan säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijan kanssa. Voit jättää myös soittopyynnön ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Tietoa kestävyydestä

Eurooppa Plus –sijoitussalkku edistää artiklan 8 mukaisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Sijoituskohteiden luokittelu perustuu EU:n tiedonantoasetukseen (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskeva asetus 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Eurooppa Plus -sijoitussalkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla SFDR:n soveltamisalan ulkopuolisiin suoriin osakesijoituksiin tai rahoitustuotteisiin, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns vaalean vihreä) ja jotka huomioivat sijoituspäätöksissään sijoituskohteidensa toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset tai sijoituskohteisiin, joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia (ns tumman vihreä).

Sijoitussalkun tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäismäärää SFDR:n tarkoittamia kestäviä sijoituksia. Sijoitussalkulla ei ole yleistä vertailuindeksiä eikä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Sijoitussalkun sijoituskohteet edistävät laajasti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä eri ominaisuuksia kuten ilmastonmuutoksen hillintää sekä sosiaalisen vastuun huomioimista yritystoiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sijoituskohteen kestävyysanalyysillä, sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan sekä rajaamalla pois sijoitusuniversumista yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja sekä yhtiöitä, jotka harjoittavat ympäristölle, sosiaaliselle vastuulle tai yhteiskunnalle haitallista tai kiistanalaista toimintaa. Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Sijoituskohteet edistävät ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ominaisuuksia rajoittamalla sijoittamista energiantuotantoon kivihiilellä, ruskohiilellä tai turpeella, sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

Yllä olevien ominaisuuksien lisäksi, sijoituskohteena oleva LähiTapiola Kestävä Ympäristö –rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

LähiTapiola Varainhoito huomioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana sijoituspäätöksissä yrityksiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä yritysten toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.

LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmäksi osakesijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja siten riskin vaikutus osakesijoitusten tuottoon on rajallinen.

Raportointi

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: sijoitusten kestävyysluokitusten jakauma, hiili-intensiteetti, kansainvälisten normien rikkojat – jakauma.

Sijoitussalkun mahdolliset muut sijoitukset, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, liittyvät salkun likviditeetin hallintaan.

Sijoitussalkussa huomioidaan sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ja niiden toteutumisesta raportoidaan määräaikaiskatsauksissa vuosittain.