LähiTapiola Private Banking - keskittyy olennaiseen.

LähiTapiola

Tämä tarkoittaa sitä, että haluamme olla parhaita niissä asioissa, jotka ovat asiakkaillemme sijoituksellisesti merkityksellisiä.

Nyt haluamme esitellä teille uudistuneet varainhoitomallimme, jotka ovat entistäkin monipuolisempia ja kustannustehokkaita. Olemme siis keskittyneet olennaiseen.

Sijoittamisemme peruspilarit

Hajauttamisen uusi ulottuvuus

Pystymme tarjoamaan yhä monipuolisempaa hajauttamista perinteisen osake- ja korkosijoittamisen lisäksi. Näitä voidaan hyödyntää sekä varainhoito- että omatoimisten sijoittajien ratkaisuissa.

Mallimme mahdollistavat myös varojen järkevän ajallisen hajauttamisen.

Kustannustehokkuus

Olemme itse suuri sijoittaja ja ymmärrämme, mikä on kulujen vaikutus sijoitusten tuottoon. Siksi olemme rakentaneet uudet varainhoitomme ja sijoituskohteemme entistäkin kustannustehokkaammin. Tässä työssä on auttanut se, että voimme rakentaa ratkaisut pääasiassa omien yhtiöidemme kautta, mikä poistaa sijoituskohteistamme turhia välikustannuksia.

Uudet sijoitussalkkumme ovat mahdollistaneet myös sen, että itse sijoituskohteiden hinnoittelua on saatu laskettua, koska voimme hyödyntää suuren sijoittajan hinnoittelua tuotteissamme.

Varainhoitoperhe uudistuu

Kotimarkkinapainotteiset varainhoidot

Olet sijoitusmarkkinoilla vahvoilla, kun tunnet alueen ja yhtiöt, joihin sijoitat. LähiTapiola Private Bankingin kotimarkkinoihin painottuvat varainhoidot perustuvat tähän viisauteen.

Suomi Plus on 2012 aloittanut varainhoitomalli. Varainhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito ja sijoitusvalintojen ytimenä toimii S-Pankin välityksen osakesuositukset. Salkussa on keskimäärin 10 suomalaista osaketta.

Varainhoito Nordic Plus on 2016 aloittanut varainhoitomalli. Sen sijoituksellisena ytimenä toimii LähiTapiola Varainhoidon oma yritysanalyysi, jota käytetään myös hoitamiemme rahastojen pohjana. Tämän analyysin pohjalta Nordic Plus -salkkuun valitaan parhaimmat kohteet noin 15-20 pohjoismaista osaketta ja 10 yrityslainapaperia.

Eurooppa Plus -varainhoitosalkun historia on pitkä, koska sen perustana on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osakesalkku, jota LähiTapiola Varainhoito on hoitanut vuodesta 2001 lähtien. Eurooppa Plus -sijoitussalkku painottuu eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin. Eurooppalaisen yhtiövalintojen kautta lisäksi lisähajautusta ja tuottopotentiaalia saadaan myös amerikkalaisista yhtiöistä sekä sijoitusrahastojen kautta kehittyviltä markkinoilta ja Aasiasta.

Kanssasijoittaminen

Kanssasijoittaminen tarkoittaa sitä, että asiakkaanamme pääset hyötymään samoista sijoituskohteista, joihin LähiTapiola-ryhmä itse sijoittaa, sekä osaamisesta ja pitkäaikaisesta kokemuksesta, mitä LähiTapiola-ryhmällä on käytössään. LähiTapiola-ryhmä on hallinnoimillaan varoilla yksi Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista, sillä sijoittaminen on keskeinen osa vakuutusyhtiön toimintaa. LähiTapiola-ryhmä on hoitanut hallinnoimiaan varoja vuosikymmeniä menestyksekkäästi myös talouden vaikeina aikoina.

Laajan omaisuusluokkahajautuksen salkuissa tarjoamme asiakkaille monipuolisesti eri omaisuusluokkiin hajautettua varainhoitoa, jossa asiakas voi itse valita haluamansa kokonaisriskitason. Sijoituskohteina käytetään samoja kohteita, joihin LähiTapiola-ryhmä itse on sijoittanut. Laaja omaisuusluokkahajautus käsittää sijoitukset perinteisille osake- ja korkomarkkinoille, kiinteistösijoituksia, pääomasijoituksia sekä vaihtoehtoisia sijoituksia.

Laajan omaisuusluokkahajautuksen salkut voivat olla järkevä ratkaisu säästäjälle, joka haluaa mahdollisimman kattavan hajautuksen, mutta haluaa itse päättää kokonaisriskitasosta.

Eurooppa Plus -varainhoitosalkussa kanssasijoittaminen konkretisoituu selkeästi. Sijoitukset ovat identtiset LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osakesalkun kanssa. Osakesijoitukset kohdistetaan suorin sijoituksin pääasiallisesti eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin. Suoria eurooppalaisia osakesijoituksia täydennetään myös suorilla sijoituksilla yhdysvaltalaisiin pörssiyhtiöihin. Sijoitusrahastoja käytetään lähinnä sijoitettaessa kehittyvien markkinoiden, Aasian ja Japanin osakemarkkinoilla.

Eri sijoitustyyleihin perustuvia varainhoitomalleja

Nämä sijoitustyylit tuovat lisätyökaluja sijoitussalkun hoitoon.

Momentum-varainhoito

Momentum-mallissa sijoituspäätökset perustuvat omaisuusluokkien tuottokehitykseen. Omaisuusluokkaallokaatio perustuu malleihin, jotka hyödyntävät markkinoilla havaittuja hintatrendejä ja strategia toimii kurinalaisesti etukäteen päätetyn mallin mukaan, eikä perustu mielipiteisiin tai emootioihin. Sijoituskohteina käytetään kustannustehokkaita pörssinoteerattuja indeksituotteita (Exchange Traded Products), indeksirahastoja ja LähiTapiola-rahastoja.

Suojavarainhoito

Näkemyksellistä varainhoitoa toteutetaan kurinalaisen riskibudjetoinnin puitteissa. Riskibudjetoinnin tavoitteena suojata salkkua suurilta arvonlaskuilta. Asiakkaan kanssa sovitaan maksimitappioriskistä, joka kiinnittää päivittäiset reunaehdot eri omaisuusluokkien osuuksille varainhoitosalkussa.

Globaalia osake-korko-varainhoitoa

Globaalit osake- ja korkovarainhoidot voivat olla järkevä vaihtoehto silloin, kun asiakkaalla on jo erikseen varoja epälikvideimmissä tuotteissa tai jos hänelle räätälöidään erillinen ratkaisu, jossa osina on korko-osakesalkku ja globaalit hajautustuotteet.

Aktiivinen Private Banking -strategia

Aktiiviseen osake- ja korkovalintaan perustuva varainhoito, jossa käytetään sijoituskohteina pääasiassa suoria arvopapereita. Valittavana eri osakepainon strategioita asiakkaan riskinsietokyvyn mukaan. Osakesalkun osalta pääpaino on Euroopassa, mutta yhtiövalintojen kautta salkkuun saadaan vahva globaali hajautus ja hyöty.

Indeksivarainhoito

Kansainvälisesti hajautetut indeksivarainhoitosalkut, joiden osake- ja korkosijoitusten painotus perustuu LähiTapiola Varainhoidon markkinanäkemykseen. Sijoituskohteina ovat pääasiassa markkina-arvopainotteiset ja kustannustehokkaat indeksituotteet kuten markkinarahastot, pörssinoteeratut indeksiosuudet sekä indeksirahastot.


Uudistunut sijoitusvakuutus

Uusi sijoitusvakuutus mahdollistaa usean sijoituskohteen ottamisen saman sopimuksen sisään. Voit siis valita sijoitusvakuutukseesi yhden tai useamman edellä mainituista varainhoidollisista ratkaisuista.


Raportointi

Private Banking -asiakkaana käytössäsi on monipuolinen ja maksuton verkkopalvelu. Varainhoitoasiakkaan verkkopalveluun et tarvitse erillisiä tunnuksia, vaan kirjautuminen onnistuu yleisimpien pankkien tunnuksilla. Verkkopalvelussa voit ajasta ja paikasta riippumatta seurata oman varainhoitosalkkusi arvonkehitystä, saada tarkempaa tietoa sijoituskohteista ja omaisuusluokista, varainhoitopalkkioista ja sijoitusnäkemyksestämme. Verkkopalvelu toimii myös mobiililaitteilla.

Verkkopalvelun lisäksi voit tilata raportin sähköpostitse kuukausittain.

Palveluntarjoajat

Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
Omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välittäminen LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö toimii LähiTapiola Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehinä. LähiTapiola Varainhoito hyödyntää S-Pankin sijoitussuosituksia.

Huomioithan, että vaikka laajan omaisuusluokkahajautuksen varainhoitosalkuissa on samoja sijoituskohteita kuin LähiTapiolalla, LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuotot eivät ole suoraan verrattavissa valitsemasi varainhoitosalkun tuottoihin.


Kiinnostuitko?

Pyydä yhteydenottoa Private Banking -palvelusta

Pyydä yhteydenottoa

Materiaalit

Sijoitusvakuutusten ja sijoituskohteiden avaintietoasiakirjoihin voit tutustua täällä.


Perintö- ja lahjaverolakiin muutoksia

Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin vuoden 2017 alussa. Samassa yhteydessä henkivakuutusten kuolemantapauskorvausten osittainen verovapaus lähiomaisille päätettiin poistaa ja 1.1.2018 alkaen kuolemantapauskovausten verotus suoritetaan seuraavasti:

  • Lähiomaisille ja kuolinpesälle maksettava korvaus on kokonaan perintöveron alaista.
  • Muille kuin lähiomaisille maksettavat kuolintapauskorvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.

1.1.2017 perintöverotuksessa tehtävien puoliso- ja alaikäisyysvähennyksien summia korotettiin. Puoliso saa jatkossa vähentää perintöverotuksessa 90 000 euroa perintöosuudestaan ja alaikäinen lapsi 60 000 euroa perintöosuudestaan. Puoliso- tai alaikäisyysvähennys tehdään perintöosuudesta, joka voi koostua perinnöstä ja henkivakuutuksesta saadusta kuolemantapauskorvaussummasta.