Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kuolemantapauksen sattuessa

Kuolemantapauksesta voi hakea korvausta henki-, eläke- ja säästöhenkivakuutusten sekä tapaturmavakuutuksen perusteella.​

Tietoa vakuutuskorvauksista kuolemantapauksissa saat Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnan oppaasta (pdf).

Toimi näin

​Jos läheisesi on kuollut ja hänellä on kuolemantapauskorvaukseen oikeuttava vakuutus LähiTapiolassa, ilmoitathan asiasta meille puhelimitse. Voit myös varmistaa, onko hänellä vakuutus kuoleman varalle. ​

Kun olemme saaneet ilmoituksen kuolemasta, lähetämme vakuutuksen tiedot vakuutuksen edunsaajalle / -saajille. Kirjeen liitteenä lähetämme korvaushakemuksen sekä korvauksen hakuohjeet.

Kuolemantapauskorvaus tulee myös ilmoittaa perunkirjassa.

Ota yhteyttä

Kuolemantapaukseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa puhelinpalveluumme 09 453 8000, ma - pe klo 8 - 17, la klo 9 - 15 (vain chat).

Jos haet korvausta tapaturmavakuutuksen perusteella, tutustu korvauksenhakuohjeeseen täällä.

Usein kysyttyä

Kuolemantapauksessa korvaukset maksetaan edunsaajamääräyksen mukaan. Vakuutuksenottaja määrää edunsaajan vakuutusta otettaessa. Myöhemmin vain vakuutuksenottaja voi muuttaa edunsaajamääräystä. Poikkeuksena vakuutukset, joissa vakuutuksenottaja on yritys ja muutosoikeus on annettu vakuutetulle. ​

Edunsaajamääräyksen muutos tulee ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle.​

Kuolemantapauskorvauksen edunsaajina ovat vakuutetun omaiset, jollei vakuutuksenottaja ole ilmoittanut muuta edunsaajaa. ​

Vakuutuksenottaja voi myös määrätä, ettei edunsaajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta edunsaajan kuolemantapauskorvaukseen. ​​

Edunsaajamääräystä ei voi muuttaa testamentilla. ​

Jos korvausta ei voida maksaa edunsaajalle, korvaus maksetaan kuolinpesälle.​


 • Vakuutetun virkatodistus, josta ilmenee hänen syntymä- ja kuolinpäivänsä.
  • Jos edunsaajamääräyksenä on omaiset, puoliso ja lapset tai lapset, tarvitaan virkatodistus kaikista niistä väestörekistereistä, joissa vakuutettu on ollut kirjoilla 15-vuotiaasta lähtien. Perunkirjoitusta varten annetuista sukuselvityksistä meille riittävät jäljennökset.
 • Korvaushakemus, jossa on kaikkien edunsaajien henkilö-, osoite- ja tilitiedot sekä allekirjoitukset.
  • Vajaavaltaisen osalta hakemuksen allekirjoittavat huoltajat tai edunvalvoja.
  • Vajaavaltaiselle maksetut suoritukset ilmoitamme vakuutussopimuslain mukaisesti Digi- ja väestötietovirastoon.​
 • Verovelvollisuuslomake, jossa annetaan joko edunsaajan tai kuolinpesän ja kuolinpesän osakkaiden henkilö- ja asumistietojen lisäksi tiedot siitä, mihin maihin on verovelvollinen sekä näiden maiden verotunnistenumero eli TIN (Tax Identification Number).
  • Vajaavaltaisen edunsaajan osalta verovelvollisuuslomakkeen allekirjoittavat huoltajat tai edunvalvoja
  • Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista antamaan vaaditut tiedot

Omaiset

 • Kuolemantapaussummasta puolet maksetaan vakuutetun aviopuolisolle ja toinen puoli tasan lasten kesken pääluvun mukaan. Mikäli ei ole aviopuolisoa eikä lapsia, korvaus maksetaan perintökaaren mukaisesti (ei serkuille). ​
Puoliso
 • Korvaus maksetaan aviopuolisolle, (ei avopuoliso, hänet on erikseen nimettävä). ​
 • Puoliso on henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.​

​Puoliso ja lapset​

 • Korvaussummasta maksetaan puolet vakuutetun aviopuolisolle ja toinen puoli jaetaan lasten kesken pääluvun mukaan. Mikäli aviopuolisoa ei ole, jaetaan korvaus lasten kesken. Mikäli ei ole lapsia, maksetaan korvaus kokonaisuudessaan aviopuolisolle. ​
Lapset
 • Kuolemantapaussumma jaetaan tasan lasten kesken. Menehtyneen lapsen sijaan tulee hänen rintaperillisensä. Mikäli menehtyneellä edunsaajalla ei ole lapsia, jaetaan korvaus tasan elossa olevien kesken. ​
Lastenlapset
 • Kuolemantapaussumma jaetaan tasan lastenlasten kesken. Jos joku edunsaajista on kuollut, korvaus jaetaan tasan elossa olevien lastenlasten kesken. ​
Kuolinpesä
 • Korvaus maksetaan kuolinpesälle. ​
Nimetty edunsaaja (nimi (henkilötunnus), yritys tai yhteisö (y-tunnus))​
 • Korvaus maksetaan erikseen nimetyille edunsaajille​
Vakuutuksenottaja
 • Korvaus maksetaan vakuutuksenottajalle.​

Kuolemantapauskorvausten verotus suoritetaan seuraavasti:​

 • ​Lähiomaisille ja kuolinpesälle maksettava korvaus on perintöveron alaista. ​
 • Muille kuin lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa.
 • Yksilöllisessä eläkevakuutuksessa, joka on myönnetty 18.9.2009 tai sen jälkeen kuolemantapaussummaa verotetaan lähiomaiselta perintöveron sekä pääomatulon mukaan. Muilta kuin lähiomaisilta kuolemantapaussummaa verotetaan kokonaan pääomatulon mukaan.