Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sovella hyviä käytäntöjä

Riskienhallinnan toteuttaminen vaihtelee kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Hyväksi koettuja toimintamalleja kannattaa kuitenkin käyttää hyväksi ja soveltaa tilanteen mukaan.


Tähän osioon on koottu erilaisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseksi organisaatiossa.

Työpaikan perusasiat kuntoon

Keskeiset työnantajan työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkyvyn johtamista koskevat lakisääteiset suunnitelmat ja ohjelmat

Onko yrityksesi työturvallisuuden perusasiat kunnossa? Tarkista työantajan lakisääteiset velvoitteet hyödyntämällä oheista listaa suomeksi / in English

Turvallinen yritys

Turvallinen yritys -ohjelma on pk-yrityksille tarkoitettu turvallisuuden kehittämisohjelma, joka sisältää turvallisuuden suunnittelua, johtamista sekä käytännön turvallisuustekoja. Ohjelma koostuu päivittäisistä työturvallisuuden ja -ympäristön eteen tehdyistä teoista. Se jakautuu kahteen osaan: turvastartti ja turvateot. Lue lisää

Työpaikan riskien arviointi

Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Työpaikan riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tärkeimmät työolojen ja työn turvallisuuden kehittämisalueet. Täältä löydät ohjeita ja työkaluja työpaikkasi riskien arvioimiseksi. Lue lisää.

Missä menemme nyt - nykytilan arviointi

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen arviointi

Taulukon avulla voitte arvioida työpaikkanne työhyvinvointia ja työkykyä tukevien perustoimintojen nykytilan ja kehittämistarpeet. Sen perusteella saatte tilanteestanne tuloksen (pistemäärän). Hyödyntäkää arviointia ryhmäkeskustelussa ja henkilökohtaisessa arvioinnissa. Lomakkeeseen pääset tästä.

Työturvallisuuden itsearviointi

Työturvallisuuden itsearvioinnin avulla voit arvioida työpaikkanne tai työyhteisönne työturvallisuuden nykytilaa asenteiden ja onnistumisten näkökulmasta. Arvioinnista saa pistemäärän. Tulos luo hyvän perustan työturvallisuuden tavoitteiden asettamiselle ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiselle. Arviointi on tarkoitettu tukemaan erityisesti esimiestyötä ja turvallisuuden johtamista. Sitä voi kuitenkin käyttää myös ryhmäkeskustelun työkaluna. Tutustu lomakkeeseen.

Tapaturman tutkinnan laadun arviointi

Arviointia voitte hyödyntää työpaikan tapaturmien tutkinnan, läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen laadun ja prosessien kehittämisessä. Arvionnin yhteydessä löydätte kehittämiskohteita sekä nykyisin hyvin toimivat käytännöt. Siirry lomakkeeseen.

Työturvallisuuden kehityspolku ja Turvatuokiot

Työturvallisuuden kehityspolku

Työturvallisuuskulttuurin edistämistä voidaan verrata joukkueella toteutettavaan vuorikiipeilyyn ja vuoren huipun eli organisaation vahingottomuuden valloittamiseen.

Katso video, millä tavalla yrityksesi voi päästä tapaturmien ennaltaehkäisyssä kohti vuoren huippua!

Lue lisää.

Turvatuokiot

Hyvinvoiva, työstään ja sen kehittämisestä innostunut henkilöstö tekee parempaa tulosta. Se heijastuu työn laatuun ja asiakaskokemukseen. Tällaisessa työpaikassa turvallisuus-, hyvinvointi- ja työkykyasiat ovat osa muuta johtamista ja hyvää esimiestyötä, ja ne nähdään liiketoiminnan tuloksenteon edellytyksinä. Tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisy on parasta riskienhallintaa. Turvallisuus tulisikin nähdä osana koko henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista.

Turvatuokio on lyhyt, noin 15 – 20 minuutin mittainen ja aiheeltaan selkeästi rajattu turvallisuusaiheinen keskustelu, jonka esimies vetää osallistavasti työntekijöilleen. Turvatuokion tavoitteena on lisätä tietoa, taitoa ja tahtoa yhteisissä turvallisuusasioissa.

Lue lisää.