Hyödynnä materiaaleja

LähiTapiola LokalTapiola

Tämä osio sisältää LähiTapiolan asiantuntijoiden tuottamaa ja keräämää materiaalia yritysten ja organisaatioiden oman riskienhallintatyön tueksi.

Rikosturvallisuus

Tässä osiossa on erityisesti rikosturvallisuuteen liittyviä ohjeita, työkaluja sekä koulutusmateriaalia, joita organisaatio voi hyödyntää omassa riskienhallintatoiminnassaan.

 

 

Ohjeita:

Kameravalvonta

Ohjeita kameravalvontaan liittyen.

Liikematkustus

Turvallisuusohjeita liikematkustajille.

Murto

A4-seinätaulu ohjeista murtotilanteeseen.

Ryöstö

A4-seinätaulu ohjeista aseelliseen ryöstötilanteeseen.

Työkaluja:

Tarkastuslista

Tarkastuslista, jolla käyttäjä voi arvioida yrityksensä rikosturvallisuuden uhkia ja niihin varautumista.

Muuta materiaalia ja työkaluja:


Finanssiala Kameravalvontaopas


Materiaalien käyttötarkoitukset


Ohjeet ovat yksittäiselle henkilölle tai henkilöryhmälle tarkoitettuja käytännön toimintaohjeita eri tilanteisiin.

Työkalut ovat vuorovaikutteisuutta edellyttäviä dokumentteja (esimerkiksi tarkastuslistoja, lomakkeita), joita voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan tilanteen arviointiin.

Mallit ovat esimerkkiasiakirjoja tavasta toteuttaa jokin suunnitelma, lomake tai ohje. Malit eivät heti sellaisinaan sovi käyttöön, vaan niistä on muokattava kullekin yritykselle soveltuva oma asiakirjansa.

Koulutusmateriaalit ovat esitysmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen tietyiltä aihealueita.

Aineiston päivittäminen

Materiaaliosiota täydennetään jatkuvasti, joten tätä osiota kannattaa tutkia säännöllisesti.

Tekijänoikeudet

Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat LähiTapiola-ryhmälle, jollei muuten ole ilmoitettu dokumenttien sisällössä tai niihin viittaavissa linkeissä.

Vastuuvapautuslauseke

Näillä sivuilla esiintyvä materiaali on pyritty tuottamaan LähiTapiolan asiantuntijoiden toimesta asiakkaan saataville mahdollisimman virheettömässä muodossa. Materiaalissa voi kuitenkin esiintyä eri syistä johtuvia asia-, kirjoitus- tai tulkintavirheitä, joiden vuoksi materiaali ei välttämättä täysin vastaa viranomaisten tai lainsäädännön esittämiä vaatimuksia. Näitä materiaaleja hyödyntäessään käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen toimintansa on voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaista. Epäselvissä tai epävarmoissa tilanteissa tulee asia aina etukäteen tarkastaa toimivaltaiselta viranomaiselta. LähiTapiolaan ei voi kohdistaa vaatimuksia näiden materiaalien sisällön perusteella.