Hyödynnä materiaaleja

LähiTapiola LokalTapiola

Tämä osio sisältää LähiTapiolan asiantuntijoiden tuottamaa ja keräämää materiaalia yritysten ja organisaatioiden oman riskienhallintatyön tueksi.

Paloturvallisuus

Tässä osiossa on erityisesti palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä ohjeita, työkaluja sekä koulutusmateriaalia, joita organisaatio voi hyödyntää omassa riskienhallintatoiminnassaan.

 

 

Ohjeita:

Paloturvallisuustekniikka

Ohje automaattisen paloilmoittimen irtikytkennän vaatimista toimenpiteistä

Hälyttäminen

A4-seinätaulu hätäilmoituksen tekemisestä

Tulipalo

A4-seinätaulu toiminnasta tulipalon sattuessa.

Suojautuminen

Esimerkki harjoituksen suunnitelmasta.

Tulipalo

A4-seinätaulu sammuttimen oikeasta käytöstä.

Tulityöt

Ohje tulityösuunnitelman laatimisesta.

Suojautuminen

A4-seinätaulu toiminnasta yleisen vaaramerkin (yleisen hälytysmerkin) kuuluessa.

Palosuojeluvelvoitteet

Yrityksen palon- ja vahingontorjuntaan liittyvien keskeisten turvallisuustoimenpiteiden ohje.

Työkaluja:

Brandsäkerhet

En blankett för hetarbetstillstånd. Kan fyllas i elektroniskt. (Fungerar bäst med en separat pdf-läsare)

Paloturvallisuus

Sisältömalli pelastussuunnitelman laatimisen avuksi

Tulityöt

Tulitöitä varten annetava, tietokoneella täytettävissä oleva tulityölupalomake. (Toimii parhaiten erillisellä pdf-lukuohjelmalla)

Tulityösuunnitelmalomake

Tulityöt

PK-yrityksille tarkoitettu, tietokoneella täytettävissä oleva tulityösuunnitelma. Word-dokumentti.

Itsearviointi

Yrityksen paloturvallisuuden tarkastuslista itsearviointia varten.

Koulutusmateriaaleja:

Video Käsisammuttimen käyttö

Paloturvallisuus

Video käsisammuttimen käytöstä. Jaa linkkiä organisaatiossasi. Voit myös tulostaa QR-koodin ja liimata sen käsisammuttimen viereen mobiililaitteella katselua varten.

Video Sammutuspeitteen käyttö

Paloturvallisuus

Video sammutuspeitteen käytöstä. Jaa linkkiä organisaatiossasi. Voit myös tulostaa QR-koodin ja liimata sen sammutuspeitteen viereen mobiililaitteella katselua varten.

Video Pikapalopostin käyttö

Paloturvallisuus

Video pikapalopostin käytöstä. Jaa linkkiä organisaatiossasi. Voit myös tulostaa QR-koodin ja liimata sen pikapalopostin viereen mobiililaitteella katselua varten.


Materiaalien käyttötarkoitukset


Ohjeet ovat yksittäiselle henkilölle tai henkilöryhmälle tarkoitettuja käytännön toimintaohjeita eri tilanteisiin.

Työkalut ovat vuorovaikutteisuutta edellyttäviä dokumentteja (esimerkiksi tarkastuslistoja, lomakkeita), joita voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan tilanteen arviointiin.

Mallit ovat esimerkkiasiakirjoja tavasta toteuttaa jokin suunnitelma, lomake tai ohje. Malit eivät heti sellaisinaan sovi käyttöön, vaan niistä on muokattava kullekin yritykselle soveltuva oma asiakirjansa.

Koulutusmateriaalit ovat esitysmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen tietyiltä aihealueita.

Aineiston päivittäminen

Materiaaliosiota täydennetään jatkuvasti, joten tätä osiota kannattaa tutkia säännöllisesti.

Tekijänoikeudet

Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat LähiTapiola-ryhmälle, jollei muuten ole ilmoitettu dokumenttien sisällössä tai niihin viittaavissa linkeissä.

Vastuuvapautuslauseke

Näillä sivuilla esiintyvä materiaali on pyritty tuottamaan LähiTapiolan asiantuntijoiden toimesta asiakkaan saataville mahdollisimman virheettömässä muodossa. Materiaalissa voi kuitenkin esiintyä eri syistä johtuvia asia-, kirjoitus- tai tulkintavirheitä, joiden vuoksi materiaali ei välttämättä täysin vastaa viranomaisten tai lainsäädännön esittämiä vaatimuksia. Näitä materiaaleja hyödyntäessään käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen toimintansa on voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaista. Epäselvissä tai epävarmoissa tilanteissa tulee asia aina etukäteen tarkastaa toimivaltaiselta viranomaiselta. LähiTapiolaan ei voi kohdistaa vaatimuksia näiden materiaalien sisällön perusteella.