Nättjänsten

Tjänster för Tapiolas kunder, logga in

Tjänster för Lokalförsäkrings kunder

LokalTapiola-gruppen erbjuder försäkrings-, bank-, spar- och placeringstjänster

 

LokalTapiola-gruppen är en ömsesidig bolagsgrupp som ägs av försäkringstagarna. Bolagsgruppen består av 20 regionala bolag och av LokalTapiola Skadeförsäkring, LokalTapiola Livbolag samt LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, LokalTapiola Bank och LokalTapiola Kapitalförvaltning. 

LokalTapiola-gruppen erbjuder försäkrings-, bank- och placeringstjänster inom sina regioner. Namnen på de regionala bolagen från norr till söder är följande:

• LokalTapiola Lappi
• LokalTapiola Kainuu-Koillismaa
• LokalTapiola Pohjoinen
• LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa
• LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa
• LokalTapiola Keski-Suomi
• LokalTapiola Itä
• LokalTapiola Savo
• LokalTapiola Savo-Karjala
• LokalTapiola Kaakkois-Suomi
• LokalTapiola Vellamo
• LokalTapiola Pirkanmaa
• LokalTapiola Satakunta
• LokalTapiola Lännen
• LokalTapiola Varsinais-Suomi
• LokalTapiola Loimi-Häme
• LokalTapiola Etelä
• LokalTapiola Sydkusten - LähiTapiola Etelärannikko
• LokalTapiola Nyland - LähiTapiola Uusimaa
• LokalTapiola Huvudstadsregionen - LähiTapiolaPääkaupunkiseutu

Kontakta LokalTapiola

Övervakande myndighet:
FinansinspektionenJaa