Samarbete

 

Tapiola samarbetar med många olika intressentgrupper. Förmånerna som fås från samarbetet gynnar också kunderna.

Tapiola har samarbetspartners i alla nordiska länder och ett omfattande globalt samarbetsnätverk. I Finland samarbetar Tapiola bl.a. med försäkringsbolaget Turva. Tapiola samarbetar också med finländska och internationella försäkringsorganisationer och liknande aktörer.

Till Tapiolagruppens samarbetspartners hör också MTK och ProAgria.

Tapiolas sponsring grundar sig på bolagsgruppens samhällsansvar. Tapiola understöder också kultur och idrott. Bolagsgruppen deltar i många samarbetsprojekt för att skapa mervärde för kunderna.Jaa