Ympäristövakuutukset

Ympäristövahingossa aine tai energia pilaa ilmaa, maaperää, vesistöä tai pohjavettä.

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on pakollinen suurelle osalle yrityksistä, joilla on ympäristö- tai kemikaalilupa. Vakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet ympäristövahingot silloin, kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai on maksukyvytön.

Vapaaehtoinen ympäristövakuutus

Lakisääteinen ympäristövakuutus ei korvaa yritykselle itselleen aiheutuneita ympäristövahinkoja, kuten esimerkiksi maahan valunutta öljyä ja tästä johtuvaa maaperän puhdistusta. Näiden vahinkojen varalle yritys voi ottaa vapaaehtoisen ympäristövakuutuksen.

Yritys voi tarvita vapaaehtoisia ympäristövakuutuksia erityisesti, jos yrityksen toiminnasta voi poikkeustilanteissa aiheutua merkittäviä ympäristövahinkoja ja ympäristömyönteinen yrityskuva edellyttää valmiita varautumisjärjestelmiä vahinkotilanteisiin.

Omaisuuden ja toiminnan vakuutusehdot

Ota meihin yhteyttä

 Jaa