Työntekijän ryhmähenkivakuutus turvaa lesken ja lasten toimeentulon

Useimpien alojen työehtosopimukset velvoittavat työnantajan vakuuttamaan työntekijänsä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan korvausta kaikenlaisissa kuolemantapauksissa. Edunsaajia ovat työntekijän aviopuoliso, alle 22-vuotiaat. 

Korvaussummaan vaikuttavat vakuutetun ikä kuolinhetkellä, korvaukseen oikeutettujen lasten määrä sekä se onko kuolema ollut tapaturmainen vai ei.

Vakuutusmaksu peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä

Ryhmähenkivakuutuksen maksu peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Vuoden 2014 vakuutusmaksu yksityisellä sektorilla on 0,068 % ja julkisella 0,063 %. Maksu lasketaan samasta palkkasummasta kuin tapaturmavakuutusmaksu.

Lisätietoa mm. korvauksista saat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin sivuilta.

Materiaalit

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin ehdot
Tapaturmavakuutusehdot
Lakisääteinen tapaturmavakuutusesite
Yrittäjien tapaturmavakuutusesite
Materiaalit (mm. lomakkeet, ohjeet)

Ota meihin yhteyttäJaa