Hämeenmaan sairauspoissaolot tuntuvaan laskuun hyvällä yhteistyöllä

Osuuskauppa Hämeenmaassa löydettiin keinot sairauspoissaolojen hallintaan. Tehokas työkyvyn hallinta syntyi työntekijöiden ja esimiesten hyvällä yhteistyöllä.

Vaikka Osuuskauppa Hämeenmaan esimiestoiminta kehittyi erinomaisesti 2000-luvun lopulla, sairauspoissaolot vain jatkoivat kasvuaan. Ongelmaan lähdettiin hakemaan ratkaisua yhteistyössä Eläke-Tapiolan, tai nyttemmin LähiTapiola Eläkeyhtiön ja työhyvinvoinnin konsultointiyritys Crenean kanssa. Mukana Hämeenmaasta olivat niin henkilöstö, esimiehet, ylin johto, luottamusmiehet kuin työsuojelu.

Käytännössä kokeiltiin työn mukautuksia vaihtoehtona sairauslomalle ja haettiin keinoja sairauslomalta paluun varhentamiseen sadan työntekijän kanssa.

”Kokemuksemme todistavat, että sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä voidaan vähentää suunnitelmallisella ja välittävällä toiminnalla. Tukemalla työntekijän työkykyä voimme yhdessä tehdä työstä tuottavampaa. Välittävä ja keskusteleva yrityskulttuuri luo puitteet pidemmille työurille”, vakuuttaa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä.

Työkykyä työtä mukauttamalla

Työkyvyn haasteet näkyvät työyhteisöissä ja työn jäljessä useimmiten kauan ennen sairauslomaan turvautumista. Työntekijöitä kannustettiin keskustelemaan työkyvyn haasteista esimiehen kanssa, sillä ensisijainen tavoite oli reagoida ennen sairauslomia.
 
Työn mukautuksien avulla tarjottiin työntekijöille työtä, jossa he työkykynsä puolesta pärjäisivät parhaiten. Työtehtäviä rajattiin tai monipuolistettiin, työ saattoi jatkua toisessa toimipaikassa tai toimialalla, työvuoroja suunniteltiin yksilöllisemmin tai vastuualueita muutettiin.

Paluu sairauslomalta onnistui kuntoutuksen ja tuen avulla

Pitkällä sairauslomalla olleisiin otettiin säännöllisesti yhteyttä, ja yhdessä pohdittiin työhönpaluun mahdollisuuksia. Työhönpaluuta pyrittiin varhentamaan lisäämällä ammatillista kuntoutusta yhteistyössä LähiTapiola Eläkeyhtiön kanssa. Lisäksi hyödynnettiin Kelan osasairauspäivärahaa.
 
Omalla tukimallilla, Osuuskauppatuella, tuettiin osa-aikaisten työntekijöiden varhennettua työhönpaluuta. Täydellä palkalla mutta lyhyemmällä työajalla paluu onnistui helpommin. Osuuskauppatuella helpotettiin myös työntekijöiden siirtymistä paremmin työkykyä vastaavaan toimipaikkaan tai toimialalle. Näin vähennettiin pysyvän työkyvyttömyyden riskiä ja säästettiin sairauspoissaoloissa.

Keskusteleva yrityskulttuuri, pidemmät työurat

"Projekti rohkaisi jatkamaan työkyvyn kokonaishallinnan mallin kehittämistä", kertoo Satu Huber. Projektin tulokset olivat rohkaisevat. Valtaosa mukana olleista sadasta työntekijästä pystyi jatkamaan mukautetussa työssä ilman sairauslomia. Osa pystyi palaamaan töihin kesken sairausloman. Työeläkeyhtiön korvaamia työkokeiluja käytettiin nelinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

”Projektissa hyödynnettiin tehokkaasti  työkyvyn kokonaishallintaa”, kertoo LähiTapiola Eläkeyhtiön  toimitusjohtaja Satu Huber. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Hämeenmaan kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Tämä rohkaisee meitä jatkamaan työkyvyn kokonaishallinnan mallin kehittämistä ja levittämistä muihinkin asiakasyrityksiimme”, Satu Huber kertoo.
 
Hämeenmaan projekti jatkuu. Nyt keskitytään muun muassa työterveyshuollon yhteistyön syventämiseen, työn monipuolistamiseen ja työhyvinvoinnin tuloskorttiajatteluun.

Projektin tulokset Osuuskauppa Hämeenmaassa:

- Sairauspoissaolot vähenivät yli 4 000 päivällä. 

- Henkilötyövuotta kohti mitattuna sairauspoissaolopäivät vähenivät yli 10 %. Vertailuyrityksessä ne lisääntyivät lähes 13 %. 

- Sairausajalta maksetut palkat vähenivät projektivuonna yli 5 %. Vertailuyrityksessä kasvua oli yli 5 %.

 - Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus väheni projektivuonna 13 %. Vertailuyrityksessä ei muutosta.

- Yrityksen toiminnan tehokkuutta mitattiin henkilöstökuluina myyntikatteesta. Työkyvyn hallintaprojektiin käytetyt panostukset ja muuttunut toiminta eivät heijastuneet yrityksen toiminnan tehokkuuteen kielteisesti, vaan päinvastoin. Hämeenmaan tehokkuusluvut paranivat projektivuonna merkittävästi enemmän kuin vertailuyrityksen.


 

Lue lisää henkilöstöratkaisuistammeJaa