LähiTapiolasta asiantuntemusta Kaarikeskuksen riskienhallintaan

 

Kaarikeskus - Tunnistetaan riskit yhdessä

Kaarikeskus Vihdin Nummelassa tarjoaa asumis- ja hoivapalveluja. Hoivapalvelussa turvallisuusasioihin liittyy erityispiirteitä, koska osa asukkaista on liikuntarajoitteisia. Turvallisuus onkin yksi keskeisimmistä lupauksista, jonka ympärille yrityksen toiminta rakentuu.

Kaarikeskuksella ja Tapiolalla, tai nytteemmin LähiTapiolalla on takana pitkäjänteinen yhteistyö, joka pitää sisällään mm. riskikartoitusta ja paloturvallisuuskoulutusta henkilöstölle. Kaarikeskuksessa on huomattu, että riskit eivät ole hallitsemattomia, koska asioihin voi puuttua ennaltaehkäisevällä työllä. Katso video.Jaa