Oikealla tiellä - Miilukangas tarkisti yrityksensä suunnan

Päivittäisen liiketoiminnan pyörittämisen lisäksi yksi yrittäjän elämään kuuluvia pohdintoja on yrityksen toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa. Yrittäjällä ei kuitenkaan usein ole aikaa eikä kaikenkattavaa osaamista tarkastella kaikkia liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta oleellisia asioita. Miilukangas-konserni päätti kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Nyt yrityksellä on selkeä käsitys nykytilasta sekä erilaisista vaihtoehdoista jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Miilukangas-konserni sai alkunsa vuonna 1967. Sittemmin Anja ja Erkki Miilukankaan perustama putkiliike laajensi toimintaansa pieniin teräsrakenteisiin ja talonrakennusalalle. Nykyään konserniin kuuluu emoyhtiö Miilukangas Ky:n lisäksi Miilux Oy sekä Miilupipe Oy. Tämän lisäksi konsernilla on useita osakkuusyrityksiä.
 
Miilukangas-konserni on kulkenut pitkän tien ja osaltaan kokenut myös laman vaikutukset. Yritys on kuitenkin selviytynyt vaikeista tilanteista, usein rohkeillakin ratkaisuilla.

"Miilukangas-konserni on edelleen perheyritys, jossa vastuut ovat kuitenkin pääasiassa siirtyneet jo sukupolvelta toiselle. Meillä on kova tahtotila turvata toimintamme jatkuvuus myös tulevaisuudessa ja siksi lähdimme hakemaan asioihin ulkopuolista näkemystä", johtaja Jussi Miilukangas kertoo.

Yritys kääntyi Tapiolan, tai nyttemmin LähiTapiolan puoleen. LähiTapiolan yhdessä KPMG:n sekä Nordius-asianajotoimistojen kanssa toteuttama Suuntima-palvelu toi yrityksen toiminnan kehittämiseen aitoa lisäarvoa.

"Kävimme yhdessä yrityksemme toimintaa laajalti läpi. Tarkastelimme konsernin yhtiömuotoja, työsopimuksia sekä omistajien eläke- ja testamenttiasioita. Tavoitteena oli muun muassa selvittää ovatko yritysjärjestelymme esimerkiksi verotuksen kannalta parhaita mahdollisia, millainen on todellinen sosiaaliturvamme yrittäjinä sekä miten asiat kannattaisi hoitaa omistajien testamenttien osalta."

Suuntima palvelee asiakasta kuormittamatta

Suuntima-palvelu käynnistyy vaiheella, jossa asiantuntijat perehtyvät perusteellisesti yrityksen asiakirjoihin, kuten tilinpäätöstietoihin. Miilukankaan osalta tilanne eteni niin, että asioita työstettiin ja käytiin läpi kolmessa eri palaverissa. Neljännessä tapaamisessa asiakkaalle luovutettiin raportit, jotka sisälsivät laaja-alaisesti asiantuntijoiden toimenpide-ehdotuksia.

"Alussa kävi mielessä, että tästä tulee melkoinen urakka, mutta asiat etenivät todella hyvin ja sujuvasti. Meille tämä ei ollut kova ponnistus, töitäkin ehti tehdä", Jussi Miilukangas naurahtaa.

Miilukankailla yhtenä tärkeänä tavoitteena oli selvittää ja suunnitella jo tässä vaiheessa miten asiat kannattaa hoitaa tulevia sukupolvia ajatellen. Pohjatyötä oli toki itsekin tehty.

"Tärkeintä oli huomata, että olemme oikealla tiellä. Konsernin rakenteet ovat pääsääntöisesti kohdallaan, sopimuksiin tehtiin tiettyjä tarkennuksia. Kaiken kaikkiaan saimme todella paljon asiantuntevia neuvoja."

Erityisesti kiitosta saa Suuntima-palvelun toimintamalli, joka yhdistää eri alojen toimijoita. Yrittäjän ei tarvitse hankkia juridisia, verotuksellisia ja sijoitus- ja rahoituspalveluita usealta eri taholta.

"LähiTapiolan, KPMG:n sekä Nordiuksen asiantuntijat perehtyivät yritykseemme todella syvällisesti ja eri osapuolet täydensivät hyvin toisiaan. Yhteistyön alkaessa ajatuksemme oli, että tämän palvelun kautta saamme käyttöömme huippuasiantuntijat pienellä investoinnilla. Ja täytyy sanoa, että kaikki odotuksemme lunastettiin."

LähiTapiola Suuntima selvittää vaihtoehdot

LähiTapiola Suuntima -palvelu toteutetaan yhteistyössä KPMG-asiantuntijaorganisaation ja Nordius-asianajotoimistojen kanssa. Suuntima-palvelun avulla voidaan selvittää yritykselle erilaisia etenemisvaihtoehtoja eri tilanteissa, olkoon sitten kyseessä yrityksen myynti, sukupolvenvaihdos, kannattavasti jatkaminen tai toiminnan lopettaminen.

"Suuntima on Suomessa ainutlaatuinen palvelu, joka yhdistää juridiset, verotukselliset sekä sijoitus- ja rahoituspalvelut usealta eri taholta. Yksi tärkeitä osa-alueita yrittäjälle on myös sosiaaliturvan tarkastelu. Asiantuntijoiden tekemän analyysin pohjalta yrittäjän on helpompi suunnitella tulevaisuutta ja tehdä päätöksiä", summaa LähiTapiolan sijoituspäällikkö Henry Koivisto.

Teksti: Katja Espo 



Jaa