LähiTapiolan yhteiskuntavastuun kumppanuudet

LähiTapiola tukee syrjäytymisen ehkäisemistä

LähiTapiola on Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. Ystävätoiminnan tarkoituksena on vapaaehtoisten ystävien välittäminen esimerkiksi yksinäisyyttä kokeville. LähiTapiolan tuki kohdistuu ystävätoiminnan kehittämiseen, uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamiseen ja paikallisen yhteistyön vahvistamiseen.

LähiTapiolan ja Punaisen Ristin yhteistyön perustana on yhteensopiva arvomaailma ja halu tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Ystävätoiminnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys, ja se konkretisoi LähiTapiolan yhteisöllisyyttä. LähiTapiolan ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyön tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen, yksinäisyyden lievittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta. Kumppanuusyhteistyö Punaisen Ristin kanssa on alkanut jo vuonna 2002.

www.oleystava.fi
www.redcross.fi/

Energianeuvonta tarjoaa ratkaisuja ilmaston hyväksi

LähiTapiolan toinen yhteiskuntavastuun pääyhteistyökumppani on Suomen luonnonsuojeluliitto. Yhteistyön kohde vuosina 2011–2013 on energianeuvonnan hanke, jossa tarjotaan neuvontaa energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämiseksi. Maksutonta neuvontaa annetaan taloyhtiöille, kotitalouksille, rakentajille ja remontoijille. Hankkeessa kannustetaan taloyhtiöitä, kotitalouksia, rakentajia ja remontoijia toteuttamaan kannattavia energiansäästötoimenpiteitä ja opettelemaan säästäviä tapoja käyttää energiaa.

Energianeuvontahanke on LähiTapiolan ja Suomen luonnonsuojeluliiton uudenlaista yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. SLL:n ja LähiTapiolan yhteistyön tarkoituksena on edistää ihmisten ja yritysten tietoisuutta energiansäästöstä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista.

www.negawatti.fi

Nou Hätä! -pelastustaitokampanjan kautta opetetaan turvataitoja

LähiTapiola on mukana vuosittaisessa Suomen pelastusalan keskusliiton Nou hätä! -pelastustaitokampanjassa, joka tuottaa ensiapu- ja turvataitojen opetusta 8.-luokkalaisille nuorille. Nou hätä! -kampanja sai vuonna 2011 Opetusalan turvallisuuspalkinnon.

www.nouhata.fi

Master Class - Hyvä yhteiskunta -ohjelmassa etsitään uusia ratkaisuja 

Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan yhteistyöhanke on yhteiskuntavastuun ohjelma, joka käsittelee hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta vastuullisuuden ja jaetun arvon –teemojen näkökulmista. Keväällä 2013 toteutetaan Nuorten osaajien Master Class -ohjelma hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi.Osallistujiksi on kutsuttu nuoria tutkijoita ja opiskelijoita yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin osaajien sekä elinkeinoelämän asiantuntijoiden kanssa rakentamaan uusia toimintamalleja kestävän hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Master Class - Hyvä yhteiskunta

Nuorten taloudellisen osaamisen edistäminen tuo apua arkeen

Marttaliiton kanssa on kehitetty työkaluja Marttaliiton kotitalousneuvojille nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseksi. Nuorten talousosaamisen edistäminen on otettu osaksi Marttaliiton nuorten neuvontaa.
www.martat.fi  

LähiTapiola on ollut mukana myös Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa (TOKATA), jossa selvitettiin nuorten taloudellisen osaamisen tapoja, kanavia ja keinoja.
TOKATAJaa