Vastuu yhteiskunnalle

Vakuutus- ja finanssiala luo yhteiskuntaan vakautta ja mahdollistaa taloudellisen toiminnan tarjoamalla erilaisia tapoja riskeiltä suojautumiseen. Tämä edellyttää vakavaraista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Lupaamme toimia aktiivisesti lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Paikallisuus

LähiTapiola on vahva alueellinen toimija ja vaikuttaja. Yhtiöryhmän 20 alueyhtiötä palvelevat asiakkaitaan noin 280 toimipisteessä ympäri Suomen. LähiTapiolan palvelut henkilö- ja yritysasiakkaille on saatavilla myös verkosta. Toimipisteiden sijainti eri puolilla Suomea konkretisoi LähiTapiolan paikallista vaikutusmahdollisuutta mm. rekrytointien ja erilaisten alueellisten yhteistyömuotojen kautta. Noin puolet lähitapiolalaisista on töissä alueyhtiöissä.

LähiTapiolan vastuullisuuslupaus lähiyhteisöille ja yhteiskunnalle:

  • Toimimme aktiivisesti lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

LähiTapiola on toimialueillaan aktiivinen toimija ja vaikuttaja sekä tarjoamiensa palvelujen että elinkeinoelämän kannalta. Alueyhtiöiden vaikutus aluetalouteen eri puolilla Suomea on merkittävä niin työnantajana, veronmaksajana kuin asiakkailleen tuottamansa taloudellisen turvan ja hyvinvoinnin kautta. Lisäksi alueyhtiöillä on tärkeä rooli paikallisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä muun muassa kulttuurin ja liikunnan tukemisessa. Mahdolliset tuet kohdennetaan pääsääntöisesti lähiyhteisön hyväksi toteutettaviin tekoihin.


Ajankohtaista