Vastuu asiakkaista

Keskinäisessä LähiTapiolassa asiakkaat ovat omistajia, ja otamme heidät mukaan kehitystyöhön. Asiakkailla on monia tapoja osallistua toiminnan kehittämiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia. Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä asiakkaiden luottamuksen saavuttamiseksi.

Tuotteet ja palvelut

Turvaa asiakkaan arkeen

Haluamme olla läsnä asiakkaan elämässä, palvelumme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. LähiTapiola toimii asiakkaiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen menestymisen edistämiseksi. Vakuutuksiin liittyvillä suojeluohjeilla sekä toimialan tiukan tiedonantovelvollisuuden noudattamisella pyritään myös vaikuttamaan asiakkaiden turvallisuuteen sekä varmistamaan asiakkaan saama tieto vakuutuksen kattavuudesta.

LähiTapiolassa panostetaan siihen, että asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman ajankohtaista ja selkeää tietoa ja palvelua. Pyrimme yksinkertaistamaan tuotteitamme ja palvelujamme sekä lisäämään asiakasviestinnän ymmärrettävyyttä. Teemme yhteistyötä eri järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa muun muassa taloudellisen osaamisen edistämisessä.

LähiTapiolan vastuullisuuslupaus asiakkaille:

  • Edistämme asiakkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia.

Asiakkaat ja kumppanit osallistuvat

Keskinäisyyden keskeisiä periaatteita ovat omistaja-asiakkaiden oikeudet päättää, hyötyä ja vaikuttaa. Asiakkaat ovat mukana LähiTapiolan palvelujen kehittämisessä monin tavoin.

LähiTapiolan kaikilla asiakkailla on mahdollisuus ilmoittautua jäseneksi Suunnannäyttäjät-verkkopaneeliin, joka on suora vaikutuskanava tuotteiden, palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. LähiTapiolassa tehdään myös suoraa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Asiakkaat osallistuvat projekteihin, joissa suunnitellaan ja kehitetään asioita yhdessä ilman ulkopuolisia asiantuntijoita.

Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja systemaattisesti. Teemme säännöllisesti asiakaskyselyitä ja -tutkimuksia voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman yksilöllisesti. Tuotteita ja palveluja kehitetään myös yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa.